Welcome to our Blog

The daily Post

Read our Blog

Kako izabrati pravu marketinšku agenciju za svoje poslovanje ?

U današnjem digitalnom dobu, marketinška strategija je ključna za uspjeh svakog poslovanja. No, ponekad vam može nedostajati znanje, vještine ili vrijeme da biste sami izvršili marketinške aktivnosti. To je gdje marketinške agencije dolaze u igru. No, kako odabrati pravu marketinšku agenciju za svoje poslovanje?

U ovom članku ćemo vam pružiti nekoliko ključnih smjernica za donošenje informirane odluke.

1. Definirajte svoje ciljeve i potrebe:

Prije nego što krenete u potragu za marketinškom agencijom, jasno definirajte svoje ciljeve i potrebe. Razmislite o tome što želite postići marketinškim kampanjama i koji su vaši prioriteti. Želite li povećati prodaju, izgraditi brand svijest ili poboljšati online prisutnost? Ovo će vam pomoći u fokusiranju pretrage na agencije koje su specijalizirane za vaše ciljeve.

2. Istražite njihovu stručnost i iskustvo:

Proučite potencijalne marketinške agencije kako biste saznali više o njihovoj stručnosti i iskustvu. Pročitajte njihove reference, pregledajte portfelje i provjerite njihove rezultate s prethodnim klijentima. Tražite agenciju koja ima iskustvo u vašoj industriji i koja je postigla uspješne rezultate sličnim poslovanjima kao što je vaše.

3. Provjerite njihovu stručnost u digitalnom marketingu:

U današnjem digitalnom dobu, digitalni marketing je ključan za uspjeh. Provjerite jesu li potencijalne agencije stručne u područjima kao što su SEO (optimizacija tražilica), društvene mreže, PPC oglašavanje (plaćeno oglašavanje po kliku) i web dizajn. Provjerite jesu li up-to-date s najnovijim trendovima i alatima u digitalnom marketingu.

4. Razgovarajte s njihovim klijentima:

Najbolji način da saznate više o radu marketinške agencije je da razgovarate s njihovim klijentima. Zatražite reference i provjerite s klijentima kako je agencija radila s njima. Pitajte o njihovoj pouzdanosti, rezultatima i kvaliteti usluge. Ovo će vam dati uvid u njihov rad i pomoći vam donijeti informiranu odluku.

5. Provedite temeljito istraživanje:

Prije donošenja konačne odluke, provedite temeljito istraživanje potencijalnih marketinških agencija. Pregledajte njihovu web stranicu, blogove i društvene mreže kako biste dobili uvid u njihovu stručnost, stil i vrijednosti. Također, provjerite njihovu reputaciju online, uključujući recenzije, ocjene i iskustva drugih korisnika. Ovo će vam pomoći da steknete cjelovitu sliku o njihovom radu i pristupu.

6. Pripazite na komunikaciju i pristup:

Komunikacija je ključna za uspješnu suradnju s marketinškom agencijom. Provjerite koliko su brzi i odzivni u odgovaranju na upite. Također, razgovarajte s njima o njihovom pristupu i načinu rada. Tražite agenciju koja će vam pružiti personalizirani pristup, surađivati s vama kao partnerom i redovito izvještavati o napretku i rezultatima.

7. Budžet i vrijednost:

Pri odabiru marketinške agencije, važno je imati na umu svoj budžet i vrijednost koju agencija pruža. Nemojte se nužno odlučivati za najjeftiniju opciju, već usporedite cijene s kvalitetom usluga i očekivanim rezultatima. Tražite agenciju koja nudi pravednu cijenu i vrijednost za uloženi novac.

8. Povjerenje i hemija:

Važno je uspostaviti povjerenje s marketinškom agencijom s kojom ćete surađivati. Razmislite o tome kako se osjećate u komunikaciji s njima, jesu li transparentni i iskreni u svojim odgovorima. Kemija između vas i agencije je također važna, jer ćete provoditi puno vremena zajedno kako biste postigli vaše marketinške ciljeve.

9. Fleksibilnost i prilagodljivost:

Poslovni zahtjevi i ciljevi se mogu mijenjati, stoga je važno pronaći marketinšku agenciju koja je fleksibilna i prilagodljiva. Pitajte ih kako se nose s promjenama i jesu li spremni prilagoditi strategije prema vašim potrebama i zahtjevima.

10. Provjerite rezultate (nastavak):

Nakon što odaberete marketinšku agenciju, redovito pratite rezultate njihovih aktivnosti. Očekujte transparentnost u izvješćivanju i provjeravajte jesu li postignuti ciljevi koje ste definirali na početku. Proučite analitiku, metrike i povratne informacije kako biste ocijenili učinkovitost njihovih marketinških kampanja. Ako primijetite da rezultati nisu zadovoljavajući, otvoreno razgovarajte s agencijom i potražite rješenja za poboljšanje.


Odabir prave marketinške agencije ključan je korak prema uspješnom poslovanju. Definirajte svoje ciljeve, istražite njihovu stručnost, provjerite reference, uskladite pristup i komunikaciju, te provjerite rezultate. Bilo da je to digitalni marketing, SEO, društvene mreže ili nešto drugo, prava marketinška agencija će vam pomoći u ostvarenju vaših marketinških ciljeva i pružiti podršku u rastu vašeg poslovanja. Odaberite marketinšku agenciju koja se uklapa s vašim vrijednostima i vizijom, te pruža stručnost, kreativnost i pouzdanost. Iskoristite prednosti suradnje s profesionalcima koji će vam pomoći u izgradnji snažnog branda i postizanju dugoročnog uspjeha. Neka vaša marketinška strategija bude temeljena na kvalitetnoj suradnji s pravom marketinškom agencijom koja će biti vaš pouzdan partner u postizanju izvrsnih rezultata.

Naša marketinška agencija, BIHMARKETING, je tu da pruži najstručniju pomoć i podršku našim klijentima. Naš tim stručnjaka posvećen je razumijevanju vašeg poslovanja i ciljeva kako bismo zajedno izgradili uspješnu marketinšku strategiju. Svojim znanjem, iskustvom i kreativnošću, pružamo klijentima personalizirana rješenja koja će ih izdvojiti iz mase i privući njihovu ciljanu publiku. Nudimo širok spektar usluga, uključujući digitalni marketing, SEO, upravljanje društvenim mrežama, izradu web stranica i mnoge druge.

Bez obzira na veličinu vašeg poslovanja, radimo s jednakim entuzijazmom i pažnjom kako bismo vam pružili rezultate koje zaslužujete.

Naša predanost kvaliteti, inovativnosti i profesionalnosti čini nas pouzdanim partnerom u ostvarenju vaših marketinških ciljeva. Uz nas na vašoj strani, imate sigurnost da ćete dobiti stručno vođstvo i podršku koja će vam pomoći da se istaknete na tržištu i ostvarite uspjeh. Ne čekajte više, kontaktirajte nas danas i saznajte kako možemo pomoći vašem poslovanju da raste i prosperira. Naš tim je spreman pružiti vam najbolje marketinške strategije i rješenja prilagođena vašim potrebama.

Odaberite BIHMARKETING za svoju marketinšku agenciju i zajedno stvorimo uspješnu budućnost za vaše poslovanje.

10 Tips to Boost Sales with Facebook and Instagram Ads

In today’s world, social media platforms have become a crucial element for businesses to reach out to their target audience. Among these platforms, Facebook and Instagram have emerged as two of the most prominent social media channels for businesses to advertise and sell their products.

In this article, we will explore how you can effectively use Facebook and Instagram ads to increase your sales and improve your business’s overall online presence.

  1. Set Clear Objectives: Before launching a Facebook or Instagram ad campaign, it’s essential to have a clear understanding of what you want to achieve. Setting specific objectives, such as increasing sales, generating leads, or improving brand awareness, will help you create more effective ad campaigns that resonate with your target audience.
  2. Define Your Target Audience: Knowing your target audience is key to creating successful Facebook and Instagram ad campaigns. You can define your audience by demographics, interests, behaviors, and location. This information will help you create ads that will be more relevant to your audience, resulting in higher engagement and sales.
  3. Create Engaging Ad Content: The content of your ad is critical in capturing the attention of your audience. Make sure to use high-quality images or videos that are relevant to your target audience. Use catchy headlines and clear calls-to-action to encourage people to take action.
  4. Use Retargeting: Retargeting is a powerful tool that allows you to target people who have already interacted with your business. For example, if someone has visited your website, you can show them ads on Facebook and Instagram to remind them of your products or services.
  5. Utilize Lookalike Audiences: Lookalike audiences are a great way to reach new customers who have similar interests and behaviors as your existing customers. Facebook and Instagram can create a lookalike audience based on your customer data, allowing you to expand your reach and increase your sales.
  6. Optimize for Mobile Devices: More than half of Facebook and Instagram users access the platforms on their mobile devices. Make sure your ad content is optimized for mobile devices and is easy to navigate. This will improve the user experience and increase the chances of conversions.
  7. Test Different Ad Formats: Facebook and Instagram offer a variety of ad formats, including image ads, video ads, carousel ads, and more. Testing different ad formats will help you identify the best-performing ads and optimize your ad campaigns accordingly.
  8. Monitor and Analyze Your Results: Monitoring and analyzing your ad performance is essential to identifying areas of improvement and optimizing your campaigns. Facebook and Instagram provide in-depth analytics to track the performance of your ads and provide valuable insights that can help you improve your ads’ effectiveness.
  9. Use A/B Testing: A/B testing is a technique that allows you to test two different versions of an ad to see which performs better. This will help you optimize your ads and improve their effectiveness over time.
  10. Continuously Improve: Facebook and Instagram algorithms are constantly changing, and consumer behavior is continually evolving. Therefore, it’s crucial to continuously test, analyze, and optimize your ad campaigns to keep up with the latest trends and stay ahead of the competition.

In conclusion, Facebook and Instagram are powerful tools for businesses to reach their target audience and increase their sales. By following the tips outlined in this article, you can create effective Facebook and Instagram ad campaigns that drive sales, improve brand awareness, and ultimately grow your business.